The Passion According to John 

18:1 Qua Yeshua cit affiam lin, Don ran maara donmas disciplo bronma Kidrona lin. Drento oasa lin vir Don e disciplo ensam lin.

2 Juda, vol dessivon Donmas, cognesion oasa lin. Drento usmet Yeshua e disciplo enetra lin.

3 Linquo Juda aquion miliarima e Vicario  voller Vicarion e Pharisse con maara lanta e miliaro lin.

4 Ergon Yeshua cognesion omnion affiam, Vol duro queria man?

5 Duro affiam lin, Yeshua ora Nazareh. Yeshua affiam lin, Tet cit donmas. Juda vol dessivon donmas, enure maara donem.

6 Qua Donmas affiam, ‘Tet cit don,’ duro decsa lin.

7 Linquo Don summa affiam, ‘Vol duro queria man?’ Donem affiam Yeshua ora Nazareh

8 Yesua affiam, ‘Ted tekla duro Tet cit don. Ergon, ion duro queria tedmas, mern omnion ran.’

9 Tram cranrevon orames ‘Citam dur ken tetmas, tet passen omniro.’

10 Linquo Petre maara miliaro lamra servion ora Vicarion e remnem donmas recta aurion. Servion handlem Malka lin

11 Linquo Yeshua tor Petre affiam lin,  ‘Placa durmas miliaro. Brocka tet aveson hydma challaron vir tet Vadon donsam man?’

12 Linquo miliarima e Vicario e miliarima ora Judem chastra e restra Yeshua lin.

13 e donem wresta tedmas tor Annas lin. Don Vadon-on-sinsona ora Caiaphas lin. Don tram hetallor Vicarion  lin.

14 Caiaphas obser Judem lin tram nan brocka moriro vort populo.

15 Simon Petre sucsen Yeshua lin maara noselon disciplo. Tram disciplo cognesion tor Vicarion lin e maara Yeshua ran tor court ora Vicarion lin.

16 Ab Petre enure hem egria lin. Linquo noselon disciplo cognesion ora Vicarion lin ran e affiam tor donamas vol owna egria lin e affer Petre.

17 Linquo servion vol owna egria lin affiam tor Petre, ‘Dur quota cit hommen disciplo man?’ Affiam Petre, ‘Cit ted ro.’

18 Linquo servion e vicario corocsal ignis lin. Vort Frecka lin, e Donem herenom donem. Petre maara donem enure lin e herenom donmas lin.

19 Vicarion queron Yeshua subra disciplo e theolon lin.

20 Yeshua affiam, ‘Ted affiam fenstra tor terron lin. Ted ettia lector en Synagogue e Templen lin, quin Judem ettia enetra lin. Ted affiam hissam ro.’

21 Quoman dur queron tedmas man? Queron citem vol audiem tedmas. Donem cognesion vas ted affiam.’

22 Qua cit donmas affiam lin, miliarima lamra Yeshua e affaim lin, ‘Donem noteron Vicarion ek tram norema man?’

23 Yeshua affaim, ‘Ion ted affaim mallek, corroron mallek. ab ion vellsa quoman dur lamra tedmas man?’

24 Linquo Annas senna Yeshua ora Caiaphas lin.

25 Simon Petre enure herenom donmas lin. Ergon donem affiam lin, ‘Dur disciplo ora Yeshua man?’ Don abjant e affiam lin, ‘Ted donmas ro’.

26 Servio ora Vicarion, raalman ora donmas vol aurion Petre remnem affiam lin,  ‘Ted nota dur ek oasa maara donmas man?’

27 Petre summa abjant lin. Linquo coclen meliad lin.

28 Concel donem animon Yeshua voller Caiaphas tor Praetorio lin. Ek alta prena lin. Ab donem ran tor Praetorio lin abbel Donem falaan, ab donmas chirran sets Passon.

29 Pilato ran tor omnion e affaim lin, ‘Vas drentlin duro aves varonen cit hommnen man?’

30 Duro affiam lin, ‘Ion donmas stanared lin-ro, ‘Tedu donsem donmas ora dur man.’

31 Pilato affiam donem lin, ‘Duro wresta donmas. Sinsoner donmas harnem maara duro sinsona.’ Ergon Judem affiam, ‘Abbel tedumas sinsoner, tedu homparon terma man.’

32 Tram cranrevon orames vir donmas affiam lin, Dur affiam vort durmas lin? prackta noselon cit affiam lin-man?

33 Linquo Pilato summa ensam Pratorio lin. Don affiam Yeshua, ‘Dur regno Judem man?’

34 Yeshua affiam lin, ‘Dur affiam vort durmas. Cit hommnen affiam dur subra tedmas?’

35 Pilato affiam lin, ‘Tet Judem man? Tor tedmas Duro populo e Vicarion ken dur. Vas dret dur man?’

36 Yeshua affiam, ‘Tedmas renoson cit terron lin. Ion tedmas renoson ora cit terron lin, tedmas servio mayen milleren. ab tedmas renoson voller cit terron ro.’

37 Ergon Pilato affiam lin, ‘Dur regno man?’ Yeshua affiam, ‘Dur affiam correscolla ted regno. Vort cit Ted instiga lin. Cit cautem ted con vort terron. Ted  corroron sinsera. Omnion ora sinsera audion tedmas.’

38 Pilato affiam lin, ‘Vas sinsera man?’ Qua ted cit affiam lin, don ran summa tor Judem e affiam lin, En donmas, ‘Ted nota rud ro.’

19:1 Linquo militarion wresta Yeshua e am-lamra donsam lin.

2 Militarion corocsal e placa regnos ora estranol sets donsam ulta lin. Donem  

3 Linquo donsam affaim lin, ‘Horra, regno ora Judem.’ Donem lamra donmas maara maina lin

4 Linquo Pilato summa ran a affaim lin, ‘Regaron,   ted affer donmas ora duro. Donmas brocka cognesion ted narat ek donmas negges ro.’ 

5 Linquo Yeshua con lin, ek regnos ora estranol. Pilato affiam donem ‘Regaron hommnen!’

6 Vicarion nota Yeshua e affaim lin, Cruximed donmas, ‘Cruximed donmas,’ Linquo Pilato affiam lin, ‘Duro cruximal donmas, ted narat ek donmas negges ro.’

7 Affiam Judem lin , ‘Harnem maara sinsona,  donmas brocka moriro. abbel donmas corocsal donmas Discipo ora Deon.’

8 Qua Pilato cit audion lin, donmas am-aprised lin.

9 e summa ran tor Preatorium lin,  e affaim lin, ‘Quin dur vol man?’ Ab Yeshua affiam ro.

10 Linquo Pilato arriam lin, ‘Dur affiam man?’ Dur cognesion ted hekla cruximal donmas man? ted hekla liberos dur man?’

11 Yeshua affiam lin, Dur aves refaad varonen tedmas ro apton ken voller Deon. Ergon hommen vol ken tedmas aves am-honaan.’

12 Linquo Pilato dremsa liberos donmas lin, ab Jude ampli-affiam lin, Dur liberos cit hommnen, dur Ceasar conmas ro. Vol corocsal donmasen regno, affiam vor Caesar.

13 Qua cit Pilato audion lin, don animon Yeshua e setsen sets sinsoner setser ak The Pavement lin. ek Hebron, Gabbatha

14 Preparion Sollon ora Passson lin e secda horrem lin. Don affiam, ‘Regaron duro regno!’

Ab duro am-affiam lin, ‘Cruximed don!’ Pilato affiam lin, Ted cruximed dura regno ro?’ Vicarion affiam lin, Caesar tedumas regaren regno!’

Don ken donem Yeshua vort cruximed lin. Donem wresta Yeshua e pon animon donmas  

17 E Donmas, pora donmas cruxem, ran tor Place of a Skull, ek Hebrow, Golgothan

18 Donem cruximed donmas lin maara ben hommnen, Yeshua mirramel.

19 Pilato scanled epion  lin e placa sets cruxem. Scanled lin,

Yeshua ora Nazereh, Regnos ora Judem.

20 Omnel Judem cit constem lin, Yeshua cruximed klapsed citia lin. epion scanled ek Hebra, Greka e Latia

21 Ergon, Vicarion ora Jude tor Pilato  affiam lin, ‘Scanled ro Regnos ora Jude. ab ted affiam lin ‘Ted Regnos ora Judem.’

22 Pilato affiam, ‘Vas ted scanled lin, ted scanled.’

23 Linquo qua donem criximed Yeshua lin, militarion wresta donmas aparaa e corocsal freca segme lin. Quota tuni vir sewaar lin-ro.

24 Ergon donem affiam lin, ‘Tedu brisla ro, ab gamaar vort tuni,’ tram cit Scripton orames ‘Donem brisla tedmas apaara lin. Ora tedmas apaara donem gamaar lin.’ Ergon militarion citem prokta lin.

25 Yeshua vadonna enure klapsed tor crux lin maara Marion e Marion Magdalen.

26 Qua Yeshua nota vadonna lin e disciplo vol donmas ren lin, don affiam tor vadonna, Homna regeron durmas Discipo!’

27 Linquo tor disciplo affiam lin, ‘Regeron durmas vadonna.’ Linquo disciplo herev donamas tor donmas abaart lin.

28 Linquo, Yeshua cognesion omnion cessam affiam lin, .Ted amhidaad. Ergon Scripton orames lin.

29 Drento brocka ora grappa lin. Donem orequa aquega  maara grappa lin,

30 Qua Yeshua aquion aquega lin, Donmas affiam lin, ‘Cit cessam.’ Aquiaar donmas ulto, donmas ken donmas spiritam.

Make a Free Website with Yola.